سکوت شب

متن آهنگ تایتانیک با ترجمه و دانلود آهنگ تایتانیک

  

  دانلود  آهنگ  تایتانیک(mp3)

 

Every night in my dreams. I see you. I feel you   

        هر شب در رویاهایم تو را می بینم و احساس ات می کنم

That is how I know you go on  

           و احساس می کنم تو هم همین احساس را داری

Far across the distance and spaces between us 

                        دوری، فاصله و فضا بین ماست

You have come to show you go on 

                   و تو این را نشان دادی و ثابت کردی

Near. Far. Wherever you are 

                     نزدیک، دور، هر جایی که هستی

I believe that the heart does go on 

             و من باور می کنم قلب می تواند برای این بتپد

Once more. You open the door 

                        یک باره دیگر در را باز کن

And you re here in my heart 

    و دوباره در قلب من باش

And my heart will go on and on

Love can touch us one time

ما می توانیم یک باره دیگر عاشق باشیم

And last for a lifetime

و این عشق می تواند برای همیشه باشد

And never let go till we re gone    

و تا زمانی که نمردیم نمی گذاریم بمیرد

Love was when I loved you

عشق زمانی بود که من تو را دوست داشتم

One true time. I hold too  

دوران صداقت، و من تو را داشتم

In my life we ll always go on

در زندگی من، ما همیشه خواهیم تپید

Near. Far. Wherever you are

نزدیک، دور، هرجایی که هستی

I believe that the heart does go on

من باور دارم که قلب هایمان خواهد تپید

Once more. You open the door

یک باره دیگر در را باز کن

And you re here in my heart

و تو در قلب من هستی

And my heart will go on and on

You re here. There s nothing I fear

تو اینجا هستی، و من هیچ ترسی ندارم

And I know that my heart will go on

می دانم قلبم برای این خواهد تپید

Well stay forever this way

ما برای همیشه باهم خواهیم بود

You are safe in my heart

تو در قلب من در پناه خواهی بود

And my heart will go on

و قلب من برای تو خواهد تپید

And on

و خواهد تپید...

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم تیر 1387ساعت 10:9  توسط ♥ ...♥  |